Επικοινωνία

Athens Massage Academy

Μητσαίων 19 – Ακρόπολη

210-92 38 000

Δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης

1 λεπτό από το μετρό

info@ massage.gr